NYÍLT ÖTLETPÁLYÁZAT LOGÓ ÉS ARCULATI TERVEZÉSRE

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
2020.11.10.

ÖTLETPÁLYÁZAT A NEMZETI BOTANIKUS KERT LOGÓ ÉS ARCULATI TERVEZÉSÉRE

Az Ökológiai Kutatóközpont nyílt ötletpályázatot hirdet tervezőgrafikus alkotóművészek, illetve alkotóközösségek számára a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert (a továbbiakban NBK) logójának és grafikai arculatának megújítására. A pályázat célja a NBK
- rangjához méltó és
- szellemiségéhez illeszkedő, egyben
- korszerű,
- egyéni arculat kidolgozása.
A nyertes pályamű alkotója 450 ezer forint értékben kap megbízást a főbb arculati elemek (pl. logo, webdesign, stb.) kidolgozására, értesítést követően, 2021. március 1-i határidővel.

Pályázók köre: mindazon alkotóművészek vagy alkotóközösségek, aki(k) arculattervezésben jártas(ak) és felsőfokú alkotóművészeti végzettséggel rendelkezik(nek) (közösség esetén annak legalább egy tagja).

A beküldendő pályamunkák tartalma az alábbi elemek arculati ötletterve:
• logó,
• honlap arculat / webdesign,
• rendezvény kellékek (pl. banner, zászló, roll-up, stb.)

Az arculat további elemeiből egy-egy megtervezése segíti az elbírálást, de nem követelmény:
• levélpapír,
• e-mail sablon,
• prezentációs sablon
• webes promóciós anyagok (banner, Facebook/Instagram borító és profilkép),
• szórólap, nyomtatott promóciós anyagok (plakátok, írótömb, ajándékkártya, üdvözlőkártya, meghívó)
• egyéb (pl. az intézmény külső és belső tereiben megjelenő tájékoztató táblák, stb.)

A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázó 450.000Ft értékű megbízást kap a logó, a honlap arculat és további 4-6 arculati elem elkészítésére, eredményhirdetést és értesítést követően, 2021. március 1-i határidővel.
Az Ökológiai Kutatóközpont – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval az arculat várható további, fent említett megjelenítési formáinak tervezésére is szerződést köthet a későbbiekben.

A létesítmény bemutatása:
A vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert egy kétszáz éves, romantikus tájképi (történeti) kertben működő tudományos élőnövény gyűjtemény. Országos jelentőségű természetvédelmi terület és egyben műemléki védettség alatt is áll. Egységében és elemeiben is őrzi a XIX. század második felének és a XX. század elejének szentimentális tájképi kertépítészeti stílusát, ugyanakkor 1961-ben megnyitott létesítmény felkészült szakemberek generációinak köszönhetően az azóta eltelt közel hat évtizedben az ország vezető, nemzetközileg is ismert és elismert botanikus kertjévé vált. A négy klasszikus gyűjteményben fenntartott több mint 12.000 féle növényfaj és változat révén a leggazdagabb hazai gyűjteményes kert, ahol megtalálhatóak a hazai tájak mellett a sivatagok, trópusi esőerdők, a síkságok, magashegységek növényei, valamint különleges kertészeti változatok is.
A NBK elsődleges feladata a rábízott természeti és kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, ezen belül a faj- és (gén)megőrzés, különös tekintettel a védett/veszélyeztetett fajokra, illetve az élmény- és ismeretszerzés eszközeivel a növényvilág széles spektrumának bemutatása a nagyközönség számára. Az élőnövény gyűjtemény egyidejűleg kutatási és oktatási infrastruktúra, amely a történeti kerti keretben hazánk kiemelkedő és igen népszerű zöldturisztikai attrakciója.
A létesítmény egész évben látogatható, különösen színes, közkedvelt időszakai a késő tavasz-kora nyár és az ősz. A rekreáción túl minden korosztálynak, laikusok és kifejezetten szakmai csoportok számára is közvetítjük a kert, a növények és az élővilág értékeit, az ismereteket a jelent, illetve a jövőt illető kérdésekbe is ágyazva, úgymint klímaváltozás, klímaadaptáció, biológiai sokféleség megőrzése és védelme, környezettudatosság.
A Nemzeti Botanikus Kert anyaintézménye az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete, ez a tudományos háttér is különlegessé teszi abban a világban, amikor az ökológia az egyik legfontosabb tudománnyá vált.
További elérhető ismertető anyagok: www.botanikuskert.hu

Elvárások a logó és arculat tekintetében:
• A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát Nemzeti Botanikus Kert Vácrátót megnevezéssel, színes, monokróm és inverz megjelenésben.
• A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, hírlevél, használati- és ajándéktárgyak, ruházat, stb.
• Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, korszerű, letisztult, elegáns és karakteres.
• Az arculat reflektáljon a Nemzeti Botanikus Kert által képviselt értékekre és küldetésre, az intézmény rangjára, illetve tükrözze annak szakmaiságát, hitelességét
• Olyan kreatív megoldásokra épüljön, amelyek utalnak a helyre, annak funkciójára, történetiségére és egyben jövőbe mutatására.

Személyes helyszínbejárás:
A pályázat kiírója az érdeklődők számára egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít a NBK vezetett bejárására az alábbi időpontban: 2020. november 17., 10 óra
Részvételi szándékát előző nap 12.00 óráig legyen szíves jelezni ezen az elérhetőségen:
nbk-titkarsag [at] ecolres.hu

Pályázat beérkezési határideje: 2020. november 25.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró 2020. december 7-ig értékeli és elbírálja, a következő szempontok szerint:
• A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
• Az intézmény sajátosságainak megjelenítése,
• Az ötlet eredetisége, frissessége.

A kiíró az értékelési időszakban a pályázóktól referenciákat kérhet be, elsősorban webdesign tekintetében.

Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott, zárt borítékban minden esetben csatolni kell a pályázati adatlapot (pályázó nevét és elérhetőségeit), illetve a pályázati nyilatkozatot, mert ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
A pályázati anyagot digitális formában kell elkészíteni. A benyújtandó formátum:
• kötelező elemek: magas minőségű jpg, pdf;
• esetleges további arculati elemek min. 600 dpi felbontásban jpg, pdf formátumban.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

Az Ökológiai Kutatóközpont az arculattervezési szerződés megkötésével a pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

A benyújtás módja:
1) postai úton vagy személyesen, jeligével ellátott, zárt borítékban az alábbi címre:
Nemzeti Botanikus Kert Titkársága, 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.
2) az anonimitást maradéktalanul biztosító (pl. jelige) e-mail címről e-mailben (max. 10Mb-ig, ill. óriásfájlküldővel) az alábbi címekre: nbk-titkarsag [at] ecolres.hu, botanikuskert-info [at] ecolres.hu
valamint a pályázati adatlapot és a pályázati nyilatkozatot postai úton az alábbi címre:
Nemzeti Botanikus Kert Titkársága, 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig, a fent leírt tartalmakkal, formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők.

Eredményhirdetés: 2020. december 10.
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró a Nemzeti Botanikus Kert honlapján, a www.botanikuskert.hu weboldalon, 2020. december 10-én teszi közzé.

A Kiíró a pályázatot nyertes hirdetése nélkül is lezárhatja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket 2021. január 10-ig őrzi meg, addig az időpontig azok átvehetőek a NBK titkárságán. A továbbiakban a pályaműveket az ÖK nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

Tájékoztatás és további információ:
Sólyom Barbara, kommunikációs programfelelős
E-mail: botanikuskert-info [at] ecolres.hu

A pályázati kiírás két melléklete:
• Pályázati adatlap
• Pályázati nyilatkozat

Nyitvatartás

November 11. szerdától bizonytalan ideig: ZÁRVA

Üvegházak és "Túl nagy lábon élünk" kiállítás: JELENLEG BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉS MIATT ZÁRVA!!!

Március 16. - március 31. 8:00-17:00
Április 1. - október 25. 8:00-18:00

Nemzeti Botanikus Kert

Ökológiai Kutatóközpont
Ökológiai és Botanikai Intézet

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
06 28 360 122
botanikuskert [at] ecolres.hu
https://www.facebook.com/nemzetibotanikuskert
Instagram: @nemzetibotanikuskert_vacratot

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.