Berkenyeház

A Berkenyeház 2007-ben történő megnyitása új fejezetet jelent a Botanikus Kert és a kutatóintézet életében: a kiállítás és a hozzá valamint a Kerthez csapcsolódó foglalkozások, programok közvetlen kapcsolatot biztosítanak az ökológiai kutatás és ismeretterjesztés között.

A látogatók nem csak a biológiai sokféleség életünkben betöltött szerepéről és megőrzésének jelentőségéről szerezhetnek ismereteket, hanem megtudhatják, hogyan kapcsolódnak az ökológiai kutatások a globális környezeti krízis elemeihez és milyen tudományos eredmények születtek. A kiállítás bevezeti a látogatót a botanikus kertekben folyó munka rejtelmeibe, valamint informál a Pannon Magbank projektről is. Hozzájárul az ember és a természeti környezet kapcsolatának jobb megértéséhez, támpontokat ad a környezettudatos cselekvésre. Naponta választunk életmódunkkal, apróbb döntéseinkkel, fogyasztási szokásainkkal és ezek együttesen fogják meghatározni a természeti erőforrások hosszú távú hozzáférhetőségét.

Részletes leírást itt olvashat a kiállításról

A kiállítás magyar és angol nyelvű és hat nagy egységből épül fel:

A Fogadó térben a látogatókat hatalmas berkenye levél fogadja, melyet több, a színeket és változatos formákat reprezentáló növényfotóból raktak össze. A látogató tájékozódik a kiállítás céljáról, és kiderül, miért Berkenyeház a kiállítás neve. A berkenyék nemzetsége jól szimbolizálja a növényvilág változatosságát (diverzitását), veszélyeztetettségét és hasznosságát. Közülük a barkócaberkenye vagy barkócafa (Sorbus torminalis) jellegzetes fája a hazai középhegységi tölgyeseknek és bokorerdőknek.
A gyerekek megismerkednek Berkenye bácsival, aki végig kíséri őket a kiállításon.

A növényvilág sokféleségét egy szivárvány színű panel érzékelteti, mellette pedig molekuláris alapon kialakított törzsfa mutatja hány faj él a Földön és Magyarországon az adott növénycsoportból, és ezek milyen rokonsági kapcsolatban vannak. Az ablak előtt álló fa munkapulton levélformákat lehet körberajzolni, terméseket rendszerezni, a népi kultúrába beépült növényi motívumokat satírozni. Itt található a „Mesés növények, növényes mesék” című könyv csodálatos illusztrációival. Növényi érdekességekről, rekordokról olvashatunk az egyik panelen.

Ma már tudjuk, hogy az un. ökoszisztéma szolgáltatások és az emberi jólét szorosan összefügg. A növények állítják elő az élethez nélkülözhetetlen oxigént. Ellátnak minket tűzifával, ipari nyersanyagokkal, gyógyszerekkel. Alapvető szerepet játszanak a levegő és a víz tisztításában, az éghajlat szabályozásában, a talajok termékenységének biztosításában és az erózióvédelemben. Emellett a természet szépsége testi-lelki felüdülésünkre szolgál. A számtalan „szolgáltatás” közül párat ragadtunk ki a lényeg érzékeltetésére.

A következő egység a biodiverzitás krízis és kutatás. A globális környezeti krízist egy léghajó szemlélteti, melynek ballonja a Földgolyó. A fonott kosárban emberi alakok utaznak, a kötelek szakadoznak. A kosárról több kis tömött zsákocska lóg felirattal, melyek a környezeti terheléseket jelentik: túlhasználat, klímaváltozás, szennyezés, biológiai invázió, tájhasználat változás. A léghajó szimbolizálja a Föld törékeny egyensúlyát, az iparosodás és a fogyasztás növekedése ugyanis egyre nagyobb terhet ró bolygónkra. A biológiai sokféleség, vagyis a biodiverzitás csökkenésével sérül az ökológiai háló, ami a Földet egyensúlyban tartja, számunkra pedig biztosítja az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Félő, hogyha nem változtatunk életmódunkon, a léghajó kibillen egyensúlyából, és lezuhan, vagy utasai nélkül száll tovább.
A biodiverzitás krízis, ökológiai válság ellen közösen és mindenkinek egyénileg is tenni kell. "Mit tehetünk mi?" címmel tanácsokat olvashatunk arról, hogy életmódunkkal, fogyasztási szokásainkkal befolyásolhatjuk a környezetünk fenntarthatóságát.

A Vácrátóti Botanikus Kert történetéről, szerteágazó feladatairól, nemzetközi kapcsolatairól fontos és érdekes információkat találhatunk a Berkenyeházban. A botanikus kertek Noé bárkájához hasonló feladatot töltenek be a növényfajok számára, melyeknek túlélési esélyt biztosítanak. A bárkán található ablakok szemléltetik a botanikus kert fő feladatait.

2013-ban a kiállítás egyik része átalakításra került, így kapott helyet a Pannon Magbank témaköre.
A program fő célja, hogy a magyar flóra kb. 2200 őshonos fajából legalább 800 tárolásra alkalmas magvú növényfaj szaporítóanyagát megőrizzük. A Magbank nem csupán egy maggyűjtemény, például a kipusztulással fenyegetett fajok visszatelepítésében is fontos szerepet tölthet be. A projektben intézetünk is részt vesz.

Nyitvatartás

November 11. szerdától bizonytalan ideig: ZÁRVA

Üvegházak és "Túl nagy lábon élünk" kiállítás: JELENLEG BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉS MIATT ZÁRVA!!!

Március 16. - március 31. 8:00-17:00
Április 1. - október 25. 8:00-18:00

Nemzeti Botanikus Kert

Ökológiai Kutatóközpont
Ökológiai és Botanikai Intézet

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
06 28 360 122
botanikuskert [at] ecolres.hu
https://www.facebook.com/nemzetibotanikuskert
Instagram: @nemzetibotanikuskert_vacratot

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.