Department of Botanical Garden

„Egy nemzet közművelődési fokmérője lehet a botanikus kert,
…ezért egy nép íly irányban hozott áldozatkészsége sokat mond, közművelődési fejlettségének színvonalára nézve pedig alighanem mindent elárul.” (Richter Aladár, 1905.)

A gyűjteményes kertek és Botanikus Kertünk küldetése

A biodiverzitás, az élőlények sokfélesége teremti meg a vadon élő fajok alkalmazkodásának, így fennmaradásának lehetőségét az állandóan változó környezetben. A biodiverzitás napjainkban tapasztalható mértékű csökkenésével megkérdőjeleződik az emberiség fennmaradásának lehetősége is.
A biológiai sokféleség megőrzésének leghatékonyabb módja a fajok élőhelyükön történő (in situ) védelme. Ahogy pusztulnak az élőhelyek, egyre nagyobb a jelentősége az élőhelyen kívüli (ex situ) megőrzésnek.

In situ – ex situ…

In situ védelem alatt azt értjük, mikor az adott növényfajt vagy fajokat saját élőhelyükön védjük.
Ex situ védelem során a faj képviselői saját élőhelyüktől távol, ember által kialakított környezetben, megfigyelés alatt tartva élnek, szaporodnak. Így biztosított a szükség szerinti visszatelepítés lehetősége.

Botanikus kertek – "Noé újkori bárkái"

A botanikus kertek és tudományos élőnövény-gyűjteményeik szerepe világszerte rendkívüli módon felértékelődött. Ennek elsődleges oka, hogy az emberi beavatkozás közvetlen és közvetett hatásai révén az élőhelyek példátlan gyorsasággal pusztulnak. Vannak olyan fajok, amelyek mára természetes élőhelyükön már nem, csak bizonyos botanikus kertekben találhatók meg. Ezen utolsó hírnökök által hordozott genetikai információ pótolhatatlan. A botanikus kertek mint génalap tartalékok, számos védett vagy veszélyeztetett faj ex situ megőrzését, ezáltal az élőhelyre történő visszatelepítés lehetőségét biztosítva kiemelkedő fontosságúak. Emellett menedéket nyújtanak olyan növényeknek is, amelyek az egyre szélsőségesebb természeti hatásokat átvészelve, ahhoz alkalmazkodva válhatnak tápnövénnyé az emberiség számára. E gyűjteményes kertek a környezettudatos nevelésnek is bázisintézményei: a kerteket látogatók világképének formálása mellett a gyűjtemények célja, hogy rávilágítson, mennyire fontos a biológiai sokféleség a Földön.

A botanikus kertek feladatai

 • Élő múzeum - jól adatolt élőnövény gyűjtemény
 • Génbank - növényi sokféleség megőrzésének központja
 • Tudományos műhely - összehasonlító alapanyaggal szolgálja a kutatást
 • Tudásközpont - szakmai és közművelődési célokat szolgál
 • Pihenőkert - teret ad a rekreációra

Bővebb információ a botanikus kertek küldetéséről, feladatairól:
Szakács É. - szerk. (2011): A botanikus kertek küldetése a Vácrátóti Botanikus Kert tevékenysége tükrében. MTA ÖBKI, Vácrátót
Az ingyenes kiadvány jegypénztárunkban beszerezhető.

A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége

A MABOSZ 1992 tavaszán alakult meg azoknak a botanikus kerteknek és arborétumoknak a kezdeményezésére, amelyek élenjáró szerepet töltenek be a hazai természeti értékek bemutatásában, a kertészeti kultúra népszerűsítésében, a botanikai kutatásokban, a közművelődésben vagy az oktatásban. A Szövetség 30 tagkertje együttesen több mint 1000 hektáron mintegy 18 000 féle növénynek ad otthont. A Vácrátóti Botanikus Kert az alapító tagkertek között volt.

A szövetség kiemelt célja a botanikus kertek és arborétumok fennmaradása, fenntartása és fejlődése érdekében a szakmai-társadalmi összefogás. További célja, hogy olyan szakmai szövetség jöjjön létre, amely

 • egységbe tömöríti, és nyilvántartásba veszi a hazai gyűjteményes kerteket, élőnövény gyűjteményeket,
 • érdekképviseleti feladatot lát el,
 • segíti a gyors és hatékony információáramlást,
 • koordinálja és szervezi a szövetségbe tartozók közötti együttműködést,
 • szakmai segítséget nyújt, és szakértői tevékenységet végez,
 • képviseli a botanikus kerteket, arborétumokat a hazai és nemzetközi fórumokon.

Bővebb információ a Szövetségről: www.mabotkertek.hu

Botanikus Kertünk kutatási témái

Konzervációbiológia
Védett és veszélyeztetett hazai növényfajok ex-situ megőrzése
Lunk Gergely

Introdukció
Idegenföldi növénytaxonok honosítása és szelektálása hazai zöldfelületi felhasználás céljaira
Témavezetők: Fráter Erzsébet - Kósa Géza - Lunk Gergely

Génmegőrzés
Törzskönyvezett nemzeti génalaptartalék fajok megőrzése
Témavezetők: Kósa Géza (fák, cserjék) - Lunk Gergely (lágyszárúak)
Pannon Magbank
Life+ projekt keretében valósul meg.

Oktatás

A Botanikus Kert közép- és felsőfokú tanrendbe illesztett hivatalos gyakorlatok letöltésének helye, ennek érdekében több oktatási intézménnyel szerződéses viszonyban áll. A Botanikus Kert munkatársai felsőfokú intézményekben oktatnak, szakdolgozatok, diplomamunkák vezetését végzik. A Botanikus Kertben alkalmi kihelyezett szakmai órák is megvalósulnak.

Projektek

Opening times

Closed due to Covid situation
Thank you!

Institute of Ecology and Botany
Botanical Garden in Vácrátót
Address: Alkotmány str. 2-4. 2163 Vácrátót
Tel: 36 28 360 122
Email: botanikuskert [at] ecolres.hu
Facebook: https://www.facebook.com/nemzetibotanikuskert

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.